browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

WELKOM BIJ EL ELYON!


El Elyon is een enthousiast interkerkelijk gospelkoor uit Barneveld! Door middel van zang en muziek willen wij het evangelie uitdragen onder de Mensen.