browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Diensten

Geachte heer, mevrouw,

Gospelkoor El Elyon treedt op tijdens kerkdiensten, in tehuizen en als gastkoor tijdens optredens.

Mogelijk kunnen wij samen met u een uitvoering realiseren.

Graag stellen wij ons aan u voor.

Wie zijn we?

Gospelkoor El Elyon is een interkerkelijk gospelkoor met ruim vijftig koorleden. We zijn een christelijk koor en onze koornaam ‘El Elyon’ betekent “God de Allerhoogste”. Door middel van zang en muziek willen wij het evangelie uitdragen en mensen bemoedigen. Het koor wordt begeleid door vier muzikanten die samen een sterk combo vormen.
U kunt ons ook vinden op Facebook “El Elyon”

Verdere informatie http://www.elelyon.nl

Waar kunt u op rekenen?

In overleg met onze dirigent Paul Hessen wordt de liedkeuze afgestemd op uw wensen. Het brede repertoire leent zich voor het maken van een gepaste keuze uit de Nederlandse en Engelstalige liederen.

Welke voorbereidingen zijn nodig?

Als koor willen we ons zorgvuldig voorbereiden voor gemiddeld acht optredens per jaar. Vooraf dient beoordeeld te worden of geluidsversterking gewenst is en er een piano ter beschikking staat. Indien nodig kunnen we e.e.a. verzorgen.

Hoeveel vragen we voor een optreden?

Het bedrag hangt van het optreden af. Ons doel is om kostendekkend een bijdrage te leveren. Voor een optreden tijdens een dienst hebben we € 200 euro nodig om de kosten te dekken en voor een concert € 300. Een optreden op een maandagavond in een tehuis wordt ingepast in ons oefenschema. Daarbij vragen we een vrijwillige bijdrage voor de koorkas, in overleg is er veel mogelijk. We realiseren ons dat uw budget soms krap zijn.

Hoe vraagt u ons voor een optreden?

Heeft u een dienst, avond of concert in gedachten neem dan gerust contact op met: Brenda Vink

mail naar brenda.vink@kpnmail.nl

Daarna vindt er overleg met het koor, de dirigent en het combo plaats. Als het verzoek inpasbaar is dan wordt het vastgelegd en kunt u op ons rekenen. Uiteraard kan het verzoek ook via de koorleden worden gedaan, dan neemt Brenda contact met u op.